27 Şubat 2016 Cumartesi

Kaynaştırma


LIASON (Kaynaştırma)


Eğer hece sonundaki sessizi bir sonraki hecede bir sesli takip ediyorsa ses bir sonraki heceye kayar.

bu kurala tabi olmayan tek karakterdir.

ise bir sesli takip ettiğinde okunmaz. 


국이 → [구기]

문이 → [무니]

밥을 → [바블]

옷이 → [오시]

잎이 → [이피]

밖에 →  [바께]

맞아 →  [마자]

먹어 →  [머거]

집에 →  [지베]

좋아  →   [조아]

놀아  →   [노라]

필요하다 →  [피료하다]

한국어 →  [한구거]

졸업 →    [조럽]

십일 →    [시빌]

콩이    콩이 (, ulama yok


Çift bir [받침] ikinci kısmı, ondan sonra gelen hece sessiz ng hecesiyle başlıyorsa devam eden heceye taşınır.

앉아요 안자요

읽어요 일거요

밟아요 발바요

핥아요 할타요

읊어요 을퍼요

없어요 업서요

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder