31 Mart 2016 Perşembe

DÜZENSİZ FİİL: 있다 “Sahip Olmak”


olmak (var/mevcut olmak)
있다
sahip olmak
가지고 있다


Sahip olmak anlamında telaffuzu zor olan 가지고 있다 yerine 있다 daha çok kullanılmaktadır.  

Kök
Sıradan
Kibar
Resmi
있어
있어요
있습니다


"있다" ile  /  özne belirteçleri ile  "가지고 있다" ise  /  nesne belirteçleri ile birlikte kullanılır.

있다
가지고 있다
Kitap var.
Kitabım var.
핸드폰 있다
핸드폰 가지고 있다
Cep telefonu(m) var.
시계 있다
시계가지고 있다
Saat(im) var.


Senli-benli Konuşma dilinde belirteç düşer.

() 있어.
핸드폰() 있어.
시계() 있어.
() 가지고 있어.
핸드폰() 가지고 있어.남동생 있다.         (Küçük) erkek kardeşim var.
여동생 있다.         (Küçük) kız kardeşim var.

Yukarıdaki cümlelerde 가지고 있다 sahiplik ifade ettiği için kesinlikle kullanılmaz. 있다 insanlar arasındaki ilişkilerin ifadesinde kullanılabilir.

() 있어.               Abim var.
누나() 있어.         Ablam var.
남동생() 있어.   Erkek kardeşim var.
여동생() 있어.   Kız kardeşim var.

있어요      
Araba(m) var.

연필 있어요
Kalemi(m) var.

연필 있어요?            
Kalem var mı?

그녀 남자 친구 있다
Onun erkek arkadaşı var.Bir (yerde) Olmak/Bulunmak:


Bir odada “연필 있어요?" denildiğinde yer hakkında konuşulduğu anlaşılır.

Eğer "(Anna) 연필 있어요?" denilirse sahiplik ifadesi ortaya çıkar.

정원 강아지가 있다.     
Bahçede (bir) köpek yavrusu var.

책상 위에 개미가 있다.    
Sıranın üzerinde (bir) karınca var.

학교 있습니다.     
Okuldam.

은주 있습니다.
Inju evde.

고양이 의자 밑에 있다
Kedi sandalyenin altında.

İşaret Zamirleri

Konuşma
Yazım
Bu
이거
이것
O (konuşmacıya uzak, dinleyiciye yakın)
그거
그것
O (konuşmacı ve dinleyicinin herikisine de uzak)
저거
저것

이, 그,  niteliyici olduklarından kelimelerin sonuna 거 ya da gelir.

이것    bu şey
그것    o şey
저것    oradaki şey이것 연필입니다.
Bu (şey) (bir) kalemdir.

그것 창문입니다.
O (şey) bir penceredir.

저것 입니다.
O (şey) bir çiçektir.

Ancak konuşma dilinde (işaret zamiri) + (şey) = 이거, 그거, 저거  olur.

이거 이야
Bu benim kitabım

저거 누구꺼예요
Oradaki kimin?

그거? 그거 모자입니다
O (mu)? O (bir) şapka.

이거 우유예요. 
Bu, süt.

그거 사전이에요.
O bir sözlük.

저거 책이에요?
O, bir kitap mı?KISALTMALAR:

이게/ 그게/ 저게 ya da 이건/ 그건/ 저건

// + (şey) + özne belirteci

이것이          = 이게              = 이거  
그것이          = 그게              = 이거  
저것이          = 저게              = 이거

// + (şey) + nesne belirteci

이것을          = 이걸              = 이거
 
그것을     = 그걸             = 이거
 
저것을          = 저걸              = 이거

// + (şey) + belirteç   ---> nesne üzerinde biraz vurgu içerir.

이것은 = 이건

그것은 = 그건

저것은 = 저건


이게 무슨 책이에요?  
Bu, ne tür bir kitap?

Bu nedir?  

이게 뭐예요? (nazik)  

이것이 무엇입니까? (resmi)

Bu nedir?
 
이건 뭐예요? (nazik)

이것은 무엇입니까? (resmi)