29 Mart 2016 Salı

Belirteçler

Belirteçler, kendi başlarına anlamları olmayan sonuna eklendikleri adların cinsini ve işlevini belirten eklerdir.

/ Özne Belirteci (Tanıtıcı)

Kelime sesli ile bitiyorsa                   :
Sessiz ile bitiyorsa                           :

민지       Min-ji
안토니  Anthony
빌딩       Bina
공원        Park


/ Özne Belirteci (Konu)

Sessiz ile bitiyorsa             :
Sesli ile bitiyorsa               :

                Ben
                O
이것           Kalem
하늘         Gökyüzü


/ Nesne Belirteci

Sesiz ile bitiyorsa               :
Sesli ile bitiyorsa                :

okuyorum              Kitap okuyorum
영화 izliyorum        Film izliyorum


Sahiplik Belirteci

Belirteç sahip olan ile sahip olunan arasında yer alır. Konuşma dilinde genellikleolarak telaffuz edilir.

연필        Senin kalemin


/ ve/ile Belirteci

Sessiz ile bitiyorsa             :
Sesli ile bitiyorsa                :

              sen ve ben
친구              arkadaşların ile (arkadaşlarınla)


ve 에서 Yer/Yön Belirteçleri

: Bir addan sonra hareketin yönünü belirtir.

식당         Restorana

에서 : Bir isimden sonra geldiğinde olayın olduğu yeri belirtir.

학교에서   Okulda

에서                 : -dan / -den

어디에서   Nereden…


“de” Belirteci

da/de, ya... ya da, ne de bağlaçlarının işlevini görür

              Ben de


Belirteci

“Bu” ifadesi için bir ad önüne belirteci kullanılır. (konuşmacıya yakın, dinleyiciye uzak)


Belirteci

“O” ifadesi için bir ad önüne belirteci kullanılır. (dinleyiciye yakın, konuşmacıya uzak)


Belirteci

“O” ifadesi için bir ad önüne belirteci kullanılır. (dinleyiciye ve konuşmacıya uzak)


() Belirteci

Yardımcı Durum: Bir şey yapılmasına yardımcı olma durumunda

버스         Otobüs ile


Genel Yön: Belirli bir hedef için kullanılan belirtecinin aksine genel bir yöne doğru

어디로가세요?                                Nereye (ne tarafa) gidiyorsun?

어디에가세요?                                Nereye (hangi yere) gidiyorsun?

Seçim Yapma: Şunu istiyorum şeklinde bir seçim yapılacağında 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder