31 Mart 2016 Perşembe

İşaret Zamirleri

Konuşma
Yazım
Bu
이거
이것
O (konuşmacıya uzak, dinleyiciye yakın)
그거
그것
O (konuşmacı ve dinleyicinin herikisine de uzak)
저거
저것

이, 그,  niteliyici olduklarından kelimelerin sonuna 거 ya da gelir.

이것    bu şey
그것    o şey
저것    oradaki şey이것 연필입니다.
Bu (şey) (bir) kalemdir.

그것 창문입니다.
O (şey) bir penceredir.

저것 입니다.
O (şey) bir çiçektir.

Ancak konuşma dilinde (işaret zamiri) + (şey) = 이거, 그거, 저거  olur.

이거 이야
Bu benim kitabım

저거 누구꺼예요
Oradaki kimin?

그거? 그거 모자입니다
O (mu)? O (bir) şapka.

이거 우유예요. 
Bu, süt.

그거 사전이에요.
O bir sözlük.

저거 책이에요?
O, bir kitap mı?KISALTMALAR:

이게/ 그게/ 저게 ya da 이건/ 그건/ 저건

// + (şey) + özne belirteci

이것이          = 이게              = 이거  
그것이          = 그게              = 이거  
저것이          = 저게              = 이거

// + (şey) + nesne belirteci

이것을          = 이걸              = 이거
 
그것을     = 그걸             = 이거
 
저것을          = 저걸              = 이거

// + (şey) + belirteç   ---> nesne üzerinde biraz vurgu içerir.

이것은 = 이건

그것은 = 그건

저것은 = 저건


이게 무슨 책이에요?  
Bu, ne tür bir kitap?

Bu nedir?  

이게 뭐예요? (nazik)  

이것이 무엇입니까? (resmi)

Bu nedir?
 
이건 뭐예요? (nazik)

이것은 무엇입니까? (resmi)

1 yorum: