29 Mart 2016 Salı

Şahıs ZamirleriŞahıs Zamirleri yerine genelde kişilere isimleri veya unvanları ile hitap edilir. Cümlelerde ise öznenin mutlaka olma zorunluluğu yoktur.

Şahıs
Nazik
Sıradan
Ben
Sen
당신
O
(e)
그녀 (k)
Biz
저희
우리
Siz
당신들
너희들
Onlar
그들 (e)
그녀들 (k)

Konuşma dilinde, sen  당신, çok nadir kullanılır. Yanlış kullanıldığı takdirde hakaret olarak algılanabilir. Bir kişiye doğrudan seslenmek istendiğinde kişinin toplumdaki statüsü, unvanı kullanılır:

선생님           (Hoca(m), Öğretmen(im)),
사장님           (Başkanım, Müdürüm),
사모님           (Birinin karısına hitap ederken),
아저씨           (Amca, Orta-yaşlı erkek),
아줌마           (Teyze, Orta yaşlı kadın)
할아버지      (Dede, Yaşlı adam)
할머니           (Nine, Yaşlı kadın)

Dizi ve şarkılarda kullanılan당신 çiftler arasında şefkatli bir anlam taşırken, tartışan kişiler tarafından kullanıldığında saldırgan bir anlam kazanır.

“sen” şeklinde hitaplarda da duyulabilir. Doğrudan anlamı “o taraf”tır. Toplumda aynı statüye sahip kişiler tarafından, ilk karşılaşmalarda ya da nasıl hitap edileceği bilinmediği zamanlarda kullanılabilir.


Korecede bir kişiden bahsederken, o yerine, genellikle kişinin ismi, statüsü, unvanı söylenir. Konuşma dilinde kadın ve erkek için kullanılan “O ”  o adam, o kadın anlamına gelen den gelir.Tek heceli ,   ve şahıs zamirlerine  –i ya da –ga (özne belirteçleri) eklenerek yalın yapılır


 > 
 >  
  >  

Konuşma dilinde Korecede öznelere (konu belirteci)  eklendiğinde

             "ben" (konuşma dilinde genel olarak şeklinde söylenir)
             "sen"

Nesne belirteci geldiğinde:

 "ben", dönüşür.


Şahıs Zamiri
/ Konu Belirteci
/ Özne Belirteci
Ben
 
Sen
당신
O (erkek)
O (kadın)
그녀
그녀
Biz
우리
우리
Onlar
그들
그들


제이슨.   Ben Jason.

(aldım).   Ben aldım (alan kişi benim)


Çoğul eki -dıl zamirlerle 그들 "onlar" şeklinde kullanılır.

Nesne belirteci ile /

Bana

Sana
당신
Ona (erkek)

Ona (kadın)
그녀

Bize
우리

Onlara
그들


(bak).    Bana bak


Sahiplik Belirteci ile:

Benim

Senin
당신
Onun (e)

Onun (k)
그녀

Bizim
우리

Onların
그들


Benimki
내것
Seninki
당신  
Onunki (e)

Onunki (k)
그녀

Bizimki
우리

Onlarınki

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder