25 Nisan 2016 Pazartesi

Geçmiş ZamanFiil Kökü
Ek
ya da
았어요
diğer
었어요
였어요

Kısaca geçmiş zaman çekimi için fiilin şimdiki zaman çekiminde sonuna ㅆ어 eklenir.

1- Sözlük biçiminden düşürülür
2- Son heceye eklenir
4- Son olarak () eki gelir.


Geniş/şimdiki zaman çekim kuralları geçmiş zaman için de geçerlidir.


Fiil
Senli-Benli Çekim
- 반말
Sıradan Çekim
한다 - 반말
Nazik Çekim
해요 -존대말
Resmi Çekim
합니다-존대말
Yemek
먹다
먹었
먹었
먹었어
먹었습니
İçmek
마시다
마셨
마셨
마셨어
마셨습니
Gitmek
가다
갔어
갔습니
Gelmek
오다
왔어
왔어
왔습니
Koşmak
달리다
달렸어
달렸
달렸어
달렸습니
Okumak
읽다
읽었어
읽었
읽었어
읽었습니
Dinlemek
듣다
들었어
들었
들었어
들었습니다
iyi olmak:
좋다
좋았어
좋았
좋았어요
좋았습니
Öğrenmek
배우다
배웠어
배웠
배웠어요
배웠습니Düzensiz Fiiller

fiil
Şimdiki Zaman
Geçmiş Zaman
이다
olmak
이에요
예요
이었어요 
였어요 
하다
yapmak/sahip olmak
해요
했어요  


음악 들었어요.
Müzik dinledim.

점심 먹었어요.
Öğle yemeği yedim.

텔레비전 봤어요.
Televizyon izledim.

학교 갔어요.  
Okula gitti.

했어요?  
Ne yaptın?


Televizyon izliyordum”

텔레비전 보고었어요

Gerçekleşmekte olan bir olayın ifade ediliş biçimi için  fiil köküne şimdiki zaman 있어요 eklenir ve  
Fiil kökü + + ㅆ어() = 어요.

고있었어요
Pilav yiyordum.

어제 그림 그리고있었습니다.
Dün resim çiziyordum.

먹었어요.  
Yedim

어제 모자 썼어요.
Dün şapka giydim

어디 있었어요?
Neredeydi?

었어요?
Ne yapıyordun?

어디 갔어요?
Nereye gittin?

불고기 었어요.
Pulgogi yiyordum.


일하 었어요.
Çalışıyordum.

학교 갔어요.
Ben okula gittim.

한국 갔어요.
Kore’ye gittim.

친구 만났어요.
Arkadaşımla buluştum.

영화 봤어요.
Film izledim.

사과 비쌌어요.
Elma pahalıydı.

지난주 조금 바빴어요.
Geçen hafta biraz meşguldüm.

읽었어요.
(Bir) Kitap okudum

음식 만들었어요.
Yemek pişirdim

일본어 가르쳤어요.
Japonca öğrettim.

마셨어요.
Su içtim

청소했어요.
Odamı temizledim.

친구 전화했어요.
Arkadaşım aradı.

어제 빨래했어요.
Dün temizlik yaptım.

어제 공원에서 운동했어요.
Dün parkta hareket yaptım. (spor yaptım)

복잡했어요.
Yol kalabalıktı.
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder