1 Mayıs 2016 Pazar

Gelecek Zaman() 거예요

Fiil Kökü Sonu
Gelecek Zaman Çekimi
Sesli
거예요
Sessiz
거예요
거예요

Fiil
Senli-Benli Çekim
- 반말
Sıradan Çekim
한다 - 반말
Nazik Çekim
해요 -존대말
Resmi Çekim
합니다-존대말
Yemek
먹다
먹을 거
먹을 거
먹을 거예요
먹을 겁니
İçmek
마시다
마실 거
마실 거
마실 거예
마실 겁니
Gitmek
가다
갈 거
갈 거
갈 거예요
겁니
Gelmek
오다
올 거
올 거
올 거예요
올 겁니
Koşmak
달리다
달릴 거
달릴 거
달릴 거예
달릴 겁니
Okumak
읽다
읽을 거
읽을 거
읽을 거예
읽을 겁니
Dinlemek
듣다
거예
겁니
Oynamak
놀다
거예
겁니
Almak
받다
받을 거
받을 거
받을거예
받을겁니
Yapmak
하다
거예
겁니

거예요.
Gideceğim.

지금 거예요.
Oraya gideceğim

혼자 거예요.
Yalnız gideceğim

내일 거예요.
Yarın gideceğim

할 거예요?
Ne yapacaksın?

언제 할 거예요?
Ne zaman yapacaksın?

이거 정말 할 거예요?
Onu gerçekten yapacak mısın?

뭐 입을 거예요?
Ne giyeceksin?

청바지 입을 거예요.
Kot (blue jeans) giyeceğim.

티셔츠 입을 거예요.
Tişört giyeceğim.

누구 만날 거예요?
Kiminle buluşacaksın?

어디에서 만날 거예요?
Nerede buluşacaksın?

언제 만날 거예요?
Ne zaman buluşacaksın?

얼마에 팔 거예요?
Kaça satacaksın?

다음 주에 이사할 거야.
Haftaya (gelecek hafta) taşınacağım

먹을 거예요.
Yemek yiyeceğim.  

나는 이따가 운동 거야
Sonra egzersiz yapacağım.

7시쯤 도착할 거야.
Saat yedide gelecek (varacak).

정말 보고싶을 거야.
Seni gerçekten özleyeceğim.

내일 집에 있을 거예요.
Yarın evde olacağım.

집에 갈 거예요?
Eve gidecek misin?

기타 칠 거예요.
Gitar çalacağım. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder