9 Temmuz 2016 Cumartesi

Olumsuz Cümleler

  • Bir fiil önüne ekleyerek
  • olumsuz bitişini fiil sonuna ekleyerek

daha basit ve genel kullanımdır. 않다 daha resmi olsa da sadece resmi durumlarda kullanılacak diye bir şart yoktur. Sıfat fiillerde daha sık kullanılır.+ Fiil


Fiil
Olumlu
Olumsuz
가다
가요
가요
gitmek
Eve gidiyorum
Eve gitmiyorum

Fiil
Olumlu
Olumsuz
먹어요
먹어요
gitmek
Yemek yerim
Yemek yemem


Fiil
Olumlu
Olumsuz
버리다
그거 버렸어요
그거 버렸어요
atmak
Onu attım
Onu atmadım


İsim +   + 해요
요리 해요
Yemek yapmamak

숙제 해요
Ödev yapmamak 

+ Sıfat
커요
Büyük
커요
Büyük değil
작아요
Küçük
작아요
Küçük değil
높아요
Yüksek
높아요
Yüksek değil


Sıfat + 않다


sıfatlarla kullanılabilir ancak doğru  ve daha doğal olanı uzun biçim kullanmaktır.

나무 커요.
- Ağaç büyük değil (kabul edilebilir olsa da kulağa doğal gelmemektedir)

아요
Büyük değil

아요
Küçük değil

아요
Yüksek değil
Sıfatlar ikiye ayrılamadığı içinkısa olumsuz biçim, 하다 içeren sıfat fiillerde 하다 önüne gelmez. Anlaşılsa da dilbilgisi kurallarına göre yanlıştır. Bu nedenle uzun biçim kullanılır.

Üzgün olmamak

미안해요 – yanlış (ancak kullnılıyor)
미안 해요 - yanlış

미안하 아요
Ders çalışmamak

공부 해요 - yanlış
공부 해요 – doğru (yada 공부 해요 şeklinde yazım da doğrudur)


Zıt anlamlı sıfatlarda ise olumsuz biçim kullanılabilir.  (크다 büyük ve 작다 küçük)


Fiil + 않다

않다 basit biçim olup zamana ve hitapsal seviyeye göre çekimlenir.

Şimdiki Zaman              않아요
Geçmiş Zaman             않았어요
Nazik(ifade)                  않습니다 
Nazik (soru)                  않습니까? 
Nazik                            않아요 
Senli Benli                     않아 


가다
아요
았어요
gitmek
Gitmem / Gitmiyorum
Gitmedim
버리다
버리 아요
버리 았어요
atmak
Atmam / Atyorum
Gitmedim


불고기 먹어요.
Bulgogi yemem.

학교 가요.
Okula gitmiyorum.

일본 공부 해요.
Japonca çalışmıyorum.

아파요.       
Acımıyor.

먹어요?      
Yemiyor musun? (yemeyecek misin?)

먹어요!       
Yemiyorum!

매워요
Acı değil.

습니다
아요
Gitmiyorum

았어요
Gitmedim

거예요 
Gitmeyeceğim

습니다
아요
Yemiyorum

았어요
Yemedim

거예요
Yemeyeceğim

그녀 독일 방문하 았습니다
Almanya’yı ziyaret etmedi

우리 늦게까지 겁니다
Geç gelmeyeceğiz

저는 술을 마시 습니다.
Içki içmem

오늘 진짜 ?
Bugün çok sıcak değil mi?

저는 학교를 다니 습니다
Okula gitmiyorum

가방은 비싸 아요
Bu çanta pahalı değil

피곤하지 아요
Yorgun değilim

하와이 호텔이 비싸지 않아요?
Hawai’de oteller pahalı değil mi?

일본 한국에서 멀지 않아요.  
Japonya Koreden uzak değildir.

한국 LA에서 가깝지 않아요.
Kore, Los Angeles’a yakın değildir.

음식 맵지 않습니다.
Yemek acı (baharatlı) değil.

백화점 가지 않습니다.
Ben markete gitmiyorum

편지 쓰지 않아요.
Ben mektup yazmıyorum.

어제 앤나 오후 열한시 자지 않았어.
Dün Anna saat gece 11de yatmadı. (오후: pm)

오늘 운동하지 않아요.
Bugün egzersiz yapmıyorum.

2 yorum: