7 Ağustos 2016 Pazar

Olumsuz Cümleler: 못 / 지 못하다 –(yap)amamak


못/지 못하다  bir eylemin seçime bağlı olmayarak gerçekleştirilemeyeceğini ifade eder.

+ Fiil오다
gelmek
오다
gelememek
하다
yapmak
하다
yapamamak
쓰다
yazmak
쓰다
yazamamak
기다리다
beklemek
기다리다
bekleyememek불고기 먹어요.
Ben bulgogi yiyemem.


학교 가요.
Okula gidemem.

일본 공부 해요.
Japonca çalışamam.

프랑스어 합니다
Fransızca konuşmam

fiilden ve birleşik fiillerde하다dan önce gelir.

Çok yaygın olmasa da  biçimi sıfatlarla da kullanılabilir (하다 ile bitenler hariç).
Fiil + 못하다


뛰다
koşmak
못하다
koşamamak
그리다
çizmek
그리 못하다
çizememek
보다
görmek
못하다
görememek
말하다
konuşmak
말하 못하다
konuşamamak


어제 오후 했어.
Dün öğleden sonra gidemedim.

고기 해요.
Et yiyemem.

스무살이에요. 그래서 마시 해요.
Ben 20 yaşındayım. O nedenle içki içemem. (Kore’de içki içme yaşı 21)

어제 했어요.
Ben dün uyuyamadım.

말하지 못해요.     
Konuşamıyorum.                   

오늘 학교 해요.
Bugün okula gidemem.

한글 해요.
Korece harfleri (hangıl) okuyamam.

전화 했어.
Telefona cevap vermedim.

도서관에서는 떠들 해요.         
Kütüphanede gürültü yapmamalıdır.

수영 .
Ben yüzemem.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder