13 Ağustos 2016 Cumartesi

Saat İfadeleriSaat

Saat için Korece sayı sistemi, dakika için Sino-Korece sayı sistemi kullanılır.

1
7
일곱
2
8
여덟
3
9
아홉
4
10
5
다섯
11
열한
6
여섯
12
열두

Saat sayacı

01:00
07:00
일곱
02:00
08:00
여덟
03:00
09:00
아홉
04:00
10:00
05:00
다섯
11:00
열한
06:00
여섯
12:00
열두


Dakika

Dakika için Sino-Korece sayı sistemi kullanılır

Sayaç: 

00:01
일분
00:09
구분
00:02
이분
00:10
십분
00:03
삼분
00:11
십일분
00:04
사분
00:12
십이분
00:05
오분
00:30
삼십분
00:06
육분
00:55
오십오분
00:07
칠분
00:45
사십오분
00:08
팔분
00:20
이십분


삼십분 30 dakika yarım anlamına gelen ile de ifade edilebilir:  삼십 yarım saat.

kullanıldığında  sayaç eklenmez.

Saniye

Saniye için Sino-Korece sayı sistemi kullanılır

Sayaç: 

1                  1 saniye
2                  2 saniye


1:05
1    5
1:15
1 15
십오
3:20
3 20  
이십
10:00
10
10:30
10 30
삼십
오후 다섯
오후 5:00    
Öğleden sonra beş
1:01

오후
오후1:01
öğleden sonra biri bir geçiyor

Cümle içinde kullanırken zamanın sonuna belirteci eklenir. Yer ve hedef belirten ve –a, -e anlamındaki ayrıca –da/-de anlamına da gelir.

있어요.
Saat birde.

삼십  
한시
1:30’da

오후 다섯 오십
öğleden sonra 5:50’de

오전 여덟 
öğleden önce 8:00’de

아홉 사십오 
9:45’de


3:22:08
이십이
Akşam 11:34
저녁 열한 삼십사     (저녁: akşam)
Gece 11:34
열한 삼십사            (: gece)
Sabah 2:13
새벽 십삼       (새벽: tan/şafak)
Sabah 1:00
새벽
Sabah 3:55  
새벽 오십오
Saat 1 de buluşalım 
만납시다
Tam saat 1 de buluşalım
정각 만납시다
(Kesin bir zaman ifade etmek için 정각 kullanılır)
12’ye 5 var
12 5 입니다
3’e 10 var
3 10 이에요
1:50 (2’ye 10 (dakika) var)
4:45 (5’e 15 dakika var)
다섯 십오


Saat kaç?

지금 시예요?
Saat kaç?


A: 실례합니다. 지금 시에요
Affedersiniz, şu anda (şimdi) saat kaç?

B: (오후) 삼십오 이에요
(Öğleden sonra) 2:35.

* 지금 saat sorulurken genelde şimdi ifadesi eklenir.

아침 일곱 일어나요.
Sabah saat yedide kalkarım


시에 집에 가요?
Saat kaçta eve gidiyorsun/gidersin?

내일 수업이 4 반에 끝나요.
Yarın dersim 4:30’da bitecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder