10 Ağustos 2016 Çarşamba

Sıfat TamlamasıSıfat + ()

 

Sıfat

Sıfat + ()

Hızlı olmak
빠르다
빠른
İyi olmak
좋다
좋은
Kötü olmak
나쁘다
나쁜
Hoş olmak
예쁘다
예쁜
Şişman olmak
뚱뚱하다
뚱뚱한
Sıkıcı olmak
심심하다
심심한
Sıcak olmak
덥다
더운*
Soğuk olmak
춥다
추운*
Mavi olmak
파랗다
파란**
Kırmızı olmak
빨갛다
빨간**

* ile biten düzensiz sıfatlar  + = olur. Bu nedenle sıfat tamlaması yapıldığında  düşer ve bitiş olur.

**  ile biten sıfatlar çekimlendiğinde  düşer. basitçe dönüşür.

크다
Büyük bot
비싸다
비싸
비싼
비싼 음식
Pahalı yemek
싸다
Ucuz şey
작다
작은
작은 남자
Küçük adam
좋다
좋은
좋은 아들
İyi oğul
많다
많은
많은
Bir sürü para

작은
Küçük el(ler)

예쁜
Hoş kıyafet

추운 나라
Soğuk Ülke

어려운 시험
Zor sınav

여자 예뻐요.
O kız hoş.

여자 거기 있어요.
Orada hoş bir kız var.

선수 키가 커요.
O atlet uzun.


키가 선수 테니스를 쳐요.
Uzun atlet tenis oynuyor.

파래요.
Yeni arabam mavi.


샀어요.
Yeni, mavi bir araba aldım.*

* 새파랗다 koyu mavi renk anlamına gelen fiille karıştırmamak için 파란 kullanmak daha yerindedir, ancak her ikisi de doğrudur.

파란 차를 샀어요.

Renklerin  파랗다, 빨갛다, 까맣다 gibi sözlük biçimleri vardır. 파래요 (mavi olmak), 빨개요 (kırmızı olmak) ve 까매요 sıfatları gibi çekimlenebilirler.
Ancak renkler çoğunlukla 파란 , 빨간 ve 까만 (: renk) şeklinde kullanılırlar.

파래.                    
Araba mavi.

파란 이에요.
Araba mavi renk.

파란
Mavi araba...

 

Sıfatların geçmiş zamanda belirli bir çekim kuralı yoktur.

 

Gelecek zamanda çekim:


() ile sıfatlar, fiillerde olduğu gibi çekimlenir.
ile biten sıfatlarda da fiillerdeki gibi  + = olur. Sıfattan düşer ve  eklenir.
Aynı şekilde son  düşümü sıfatlar için de geçerlidir: 멀다.

 

Sıfat

Çekim

바쁘다
meşgul olmak
바쁠
좋다
iyi olmak
좋을
예쁘다
hoş olmak
예쁠
춥다
soğuk olmak
추울
즐겁다
mutlu olmak
즐거울
멀다
uzak olmak
심심하다
sıkıcı olmak
심심할
피곤하다
yorgun olmak
피곤할
작다
küçük olmak
작을
많다
çok olmak
많을

 

따뜻한 날씨가 좋아요.

Ilık hava iyidir.

 

친구는 학교에 가고 있어요

Arkadaşım büyük bir okula gidiyor.


친구는 작은 학교에 가고 있어요

Arkadaşım küçük bir okula gidiyor


친구는 나쁜 학교에 가고 있어요

Arkadaşım kötü bir okula gidiyor.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder