10 Ağustos 2016 Çarşamba

SıfatlarKorecede sıfatlar iki çeşittir:

Temel sıfatlar:

Fiiller gibi işlem görürler.

푸르다      : mavi (olmak)      
크다         : büyük (olmak)        
작다         : küçük (olmak)

날씨 아요          
Hava güzel(dir)

  작다
O ev küçük.

 남자 재미있어요
O adam komik

 음식 맛있어
O yemek lezzetliNiteleyici sıfatlar:

İsimlerin önüne gelerek onları niteleyen sıfatlardır.  () ile biterler. Sıfatın sonundaki  çıkarılır ve () eklenir.

붉은  : kırmızı       
       : büyük        
작은  : küçük


Kök
Niteleyici Sıfat


크다
 
Büyük bot
비싸다
비싸
비싼
비싼 음식
Pahalı yemek
싸다
 
Ucuz şey
작다
작은
작은 남자
Küçük adam
좋다
좋은
좋은 아들
İyi oğul
많다
많은
많은 
Bir sürü para

따뜻한 날씨 아요.
Sıcak hava güzel(dir).

비싼 음식 있어요
Pahalı yemek lezzetli.

 많은  있다
Bir sürü param var.

Son sessize eklenir.

많다
Birçok
 사람들
Birçok insan
작다
Küçük
 난쟁이
Küçük cüce
얇다
İnce
 
İnce kol

Son karakteri   veya  olan sıfatlara  ekle

맛있다
Lezzetli
맛있 음식
Lezzetli yemek
멋있다
Güzel
멋있 
Güzel araba
재미있다
Eğlenceli
재미있 영화
Eğlenceli film
재미없다
Sıkıcı
재미없 드라마
Sıkıcı dizi

Son sessizi  ya da olan sıfatlarda bu harfler  ile değişir.

길다
Uzun
 연필
Uzun kalem
달다
Tatlı
 초콜렛
Tatlı çikolata
빨갛다
Kırmızı
빨간 사과
Kırmızı elma
노랗다
Sarı
노란우산
Sarı elma

Son sessizi  olan sıfatlarda  çıkarılır ve    eklenir.  
(좁다 hariç → 좁은 dar, küçük)

쉽다
Kolay
 문제
Kolay soru
아름답다
Güzel
아름다 
Güzel çiçek
차갑다
Soğuk
차가 바닥
Soğuk yer
뜨겁다
Sıcak
뜨거 커피
Sıcak kahve

Son sessizi olmayan sıfatlara  eklenir

멋지다
Hoş/Güzel
멋진 모자
Hoş şapka
예쁘다
Hoş/Güzel
예쁜 구두
Hoş ayakkabılar
빠르다
Hızlı
빠른 자동차
Hızlı araba
느리다
Yavaş
느린 속력
Yavaş hız


Düzensiz

좋다 → 좋은         iyi
좋은 사람              iyi adam

Niteleyici sıfatlar genellikle yazımda kullanılır.
Korecede “güzel çiçek” demek için “아름다운 이에요”  yerine  “ 아름다워요” kullanmak daha doğaldır.

꽃들 아름다워요
Çiçekler güzel

자동차 멋져요
Araba güzel.

문제 쉬워요
Soru kolay.

Ayrıca konuşma dilinde belirteçler genelde düşer.

Yine günlük konuşmalarda bu cümleler  kullanımıyla doğal olarak akar.

문제 쉬워요 
문제 쉽네요

Aralarındaki fark  쉽네요  ifadesi, daha olgusal, gerçek gelen  쉬워요  ifadesine göre daha az kesindir.

문제 쉽네요
Soru kolay (görünüyor).

문제 쉬워요
Soru kolay.

방이 넓네요
Oda geniş (gibi/görünüyor).

방이 넓어요
Oda geniş


İşaret Sıfatları

 (명사)
Bu (ad)
 (명사)
O  (ad) (konuşmacıya uzak, dinleyiciye yakın)
 (명사)
O  (ad) (konuşmacı ve dinleyicinin her ikisine de uzak)

어느 (명사)           Hangi (ad)

   아버지예요.      
Bu kişibenim babam.

   아버지예요.      
O kişi benim babam.

   아버지예요.      
O kişi benim babam.

 사람 미국사람입니다.           
O kişi Amerikalıdır. 

 친구  중학교 친구예요.     
Bu arkadaş ortaokul arkadaşımdır. 

 건물 뭐에요?
Oradaki bina nedir?

 사람 선생님이다
O kişi öğretmendir.

 사람 선생님이야
 사람 선생님이에요

  탁자이다
Bu şey bir masadır

  탁자야
  탁자예요

  침대이다
O şey yataktır

  침대야
  침대예요

 사람 남자이다
O kişi bir adamdır

 사람 남자야
 사람 남자예요

 사람 여자이다
O kişi bir kadındır

 사람 여자야
 사람 여자예요

  차이다
O şey bir arabadır

  차야
  차예요

  나무이다
 Bu şey bir ağaçtır

  나무야
  나무예요

이게 뭐예요?
Bu nedir?

그게 창문이에요.
O penceredir.

그럼 저건 뭐예요?
Öyleyse, o nedir?

칠판이에요.
O karatahtadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder