13 Ağustos 2016 Cumartesi

Tarih

201214
이천십이
04 Ocak 2012
200511
이천오년
1 Ocak 2005 
20101112
이천십십일십이
12 Kasım 2010


Korecede tarih en uzundan en kısa ana doğru yazılır.


구백 오십 이년, 시월 십일, 금요일, 오후 세시 십오분
1952, 11 Ekim, Cuma, öğleden sonra 3:15
 
1952 (1000 /구백900 /오십50 / 이년2 yıl)

11 Ekim (시월Ekim /십일11.gün)  

Cuma  금요일

3:15 p.m. (오후öğleden sonra/세시3 saat /십오분15 dakika)


이천사년, 사월십일일, 오전 아홉 삼십오
Sabah 9:35, 11 Nisan, 2004

()천구백구십이년, 십이월이십오일, 오후세 오십칠분
Öğleden sonra 3:57, 25 Aralık, 1992

오늘 며칠이에요?
Bugün tarih nedir? (hangi ay, hangi gün)

며칠이에요?
Tarih ne?

오늘 며칠이에요?
Bugün tarih ne?

생일이 몇 월 며칠이에요?
Doğum tarihin nedir?

Özel, belirli bir günden bahsedildiğinde언제 (ne zaman) kullanılabilir.

생일이 언제예요?
Doğum günün ne zaman?


오늘 며칠이에요?

Bugün tarih ne?
오늘 8 7일이에요.

Bugün 7 Ağustos.8 15 도착할 거예요
15 Ağustosta geleceğim (varacağım)

친구 생일 언제예요?
Arkadaşının doğum günü ne zaman?

다음 예요.
Gelecek hafta.

생일 언제예요?
Senin doğum günün ne zaman?

구월 팔일 이에요.
8 Eylül

오늘이 며칠이에요?
Bugün tarih nedir?

2 21일이에요.
21 Şubat.

콘서트 며칠이에요?
Konser ne zaman?
616이에요.
16 Ağustos.

금요일이에요?
O gün Cuma mı?.

아니, 금요일 아니에요. 토요일이에요?
Hayır, Cuma değil. Cumartesi.

오늘 무슨 요일이에요?  

Bugün günlerden ne?

월요일이에요.

Pazartesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder