10 Ağustos 2016 Çarşamba

Yer Zarfları                  içinde
                  üzerinde, üstte
                  altında
아래              altında
                  yanında
                  arkasında
                  önünde
오른쬭에     sağında
왼쪽에         solunda


Bir isimden sonra gelerek, nerede olduğunu tanımlar. Belirteçlerden sonra  “~ eklenir:

학교               okulun önünde
사람               kişinin arkasında
                   evin yanında
건물         o binanın arkasında

Ayrıca yer zarfı olarak da görev yapar:

나는 학교 있다.
Okuldayım.

나는 학교 앞에 있어요.
Okulun önündeyim.

나는 학교 뒤에 있다.
Okulun arkasındayım.

저는 학교 옆에 있어요.
Okulun yanındayım.

나는 은행 안에 있어
Bankanın içindeyim

안에 있다.
Köpek evin içinde.

고양이 의자 밑에 있다.
Kedi sandalyenin altında.

식당 은행 옆에 있다.
Restoran bankanın yanında.

호텔 학교 옆에 있다.
Otel okulun yanında.


지갑 어디에 있어요
Cüzdanım nerede?

책상위에 있어요
Sıranın üzerinde.

식당 어디예요
Restoran nerede?

가게 바로 옆에 있어요
Hemen o dükkanın yanında.

위에 구름 있어요
Dağların üzerinde bulutlar var.

다리아래에 있어요
Köprünün altında nehir var.

밑에 연필 있어요
Kitabın altında kalem var.

책상 바로 옆에 의자 있어요.
Sıranın hemen yanında bir sandalye var.

내뒤에 친구 있어요
Arkamda arkadaşım var.

오른쪽에 건물 있어요
Sağımda bir bina var.

왼쪽에 가로등 있어요
Solumda bir sokak lambası var.

어디에 있어요?
Çiçek nerede?
탁자 위에 있어요.
Masanın üzerinde.

체 휴대폰이 어디에 있어요?
Cep telefonum nerede?
의자 아래에 있어요.
Sandalyenin altında.

연필이 어디에 있어요?
Kalem nerede?
필통에 있어요.
Kalem kutusunda.

"필통 안에 있어요"
Bir şeyin buzdolabı, kalem kutusu, oda gibi ortamların içinde olduğunu ifade ederken   kısmı atlanır.


 Kedi evin arkasında

고양이 집 뒤에 있다
고양이 집 뒤에 있다

Bu iki cümle hemen hemen aynı anlama gelir. Aradaki fark kullanılarak yapılan cümlede, evin arkasında sadece kedinin olduğudur. Kedi, cümlede açıkça belirtilmese bile başka bir şeyle kıyaslanmaktadır. Evin arkasında sadece kedi vardır. kullanıldığında ise kedinin evin arkasında olduğu ifade edilmektedir.

커피 냉장고 있다
Kahve buzdolabında.
Kahvenin buzdolabında olduğu bilgisi veriliyor. Başka bir şeyle kıyaslama yok.

커피 냉장고 있다
Kahve buzdolabında.

Bu cümle de kahvenin buzdolabında olduğu bilgisi veriliyor. Ancak bir ihtimal bir kıyaslama söz konusu olabilir. Örneğin çay masada, kahve buzdolabında olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder